BMW M2 CO2

De Europese Unie heeft op een zaterdagavond in december een plan gemaakt waarbij elke Europeaan extra gaat betalen voor CO2 uitstoot.

Een oude ‘wet’ voor gluiperige opportunisten die iets vervelends moeten melden aan de wereld, luidt ‘doe het vrijdagmiddag’. Er blijkt wat lood te zitten in de laatste batch romige yoghurt? Vrijdagmiddag. Een hooggeplaatste ambtenaar heeft stagiaires het hof gemaakt? Vrijdagmiddag. Klachtenprocedures blijken bestierd te worden door degenen die de klacht betreffen? Vrijdagmiddag. De cynische gedachtengang is dat als je het zo rond half vijf verstuurt, niemand er meer naar taalt.

De EU is er nu in geslaagd de overtreffende trap hiervan te vinden. Gisterenavond, zo vlak voor de WK finale van deze zondag in december, heeft men namelijk een akkoord bereikt om elke burger te gaan belasten met een CO2-taks. Hierbij komen de ‘drie grote klimaatplannen’, te weten de CBAM, het ETS en het Sociaal Klimaatfonds, samen. Dus dan weet je al: dat wordt een gezellige ambtelijke brij waar velen nog decennia hun brood mee gaan verdienen. Je vraagt je af of het nodig is, daar we het lange tijd zonder hebben kunnen stellen. Maar, de CO2-uitstoot moet omlaag en daarin moet de EU natuurlijk een voortrekkersrol vervullen.

Afkortingen ETS en CBAM

Eerst maar even de afkortingen in logische volgorde. ETS staat voor Emissions Trading System. Het is een systeem waarbij de EU certificaten uitdeelt aan bedrijven om een bepaalde hoeveelheid CO2 te mogen uitstoten. Deze certificaten kunnen dan onderling verhandeld worden tussen bedrijven. ‘Schone’ bedrijven kunnen certificaten verkopen aan bedrijven die meer uitstoten dan de EU wil. Zo moet er een prikkel gevormd worden om zo min mogelijk uit te stoten. Jaar na jaar wordt de EU gemener en deelt het minder certificaten uit. Zo moet dan de uitstoot drastisch gereduceerd worden.

Uiteindelijk worden de kosten om te produceren voor Europese bedrijven hierdoor echter wel hoger. De invoering van de ene ambtelijke mallemolen, maakt zoals dat gaat daardoor de volgende ook ‘noodzakelijk’. Die volgende heet CBAM, wat staat voor Carbon Border Adjustment Mechanism. Onder dit systeem gaat de EU CO2 belastingen heffen op producten die van buiten de EU komen. Met dit protectionisme worden de ‘eigen’ bedrijven beschermd tegen concurrentie uit landen waar een grammetje CO2 meer of minder niet uitmaakt. Zeg maar, de rest van de wereld dus.

Klimaatfonds

Ik hoor u denken, wat gaat dat dan weer voor mij betekenen allemaal? Wel dat is een beetje afhankelijk van of je een Jan Modaal bent of een grootindustrieel. Maar de bottom line is: je gaat meer betalen voor consumptie. Direct in het geval van fossiele brandstoffen die gebruikt worden voor de auto of de verwarming van het huis. Indirect op praktisch alle andere dingen, want bedrijven die dingen produceren zullen hogere kosten altijd doorberekenen aan de eindgebruiker. Dat zien we in de huidige tijden immers ook terug in de winkels. De plannen gaan in per 2027.

De EU stelt dat het allemaal ‘heel erg mee zal vallen’. Per tankbeurt zou je bijvoorbeeld een dubbeltje extra kwijt zijn.